Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
forsterkningsstyrke
 
Personell som på anmodning forsterker en pågående innsats.
Den
Kommentar:
Personellet kan medbringe utstyr og materiell.
Kilde: Kollegiet for brannfaglig terminologi


FAGUTTRYKK GODKJENT DE SISTE 12 MND.

aksesstid
aksjonstid
ATEX
avslutningstid
Betjeningspanel for brannalarm
brann- og redningsvesen
brannforebygger
brannvesen
dimensjonerende tid
Ex n
feier
forberedelsestid
forsterkningsstyrke
førsteinnsatsstyrke
innsatstid (2)
iverksettelsestid
klargjøringstid
nedtrappingstid
reservestyrke
responstid
responstid - innsats
responstid - nødsentral
støttestyrke
tilleggsstyrke
utalarmeringstid
utrykningstid
varslingstid
vurderingstid

SØKERESULTAT

forsterkningsstyrke

 

Tilbake til forrige side