FAGUTTRYKK

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

F (klassifiseringsbetegnelse) (1)
F (klassifiseringsbetegnelse) (2)
Ffl (klassifiseringsbetegnelse)
fagleder industrivern
fallrør
falsk alarm
FAR
fare
faregruppe
fareklasse (1)
fareklasse (2)
fareklasse (3)
faretemperatur
farlig gods
farlig stoff
fasadeslokkesystem, automatisk
fasadeslokkesystem, manuelt
fasadesprinkler
fast vannkanon
FEA-F
feiing
feilalarm
feilsignal
feilstrøm
feiltre
feilvarsel
FEL
fet gassblanding
fet overtenning
FEU (1)
FEU (2)
FG
FIG (P)
FIGRA
filmdannende skumkonsentrat
first responder
fjerdegradsforbrenning
fjernalarm
flambar
flamme
flamme- og røykspjeld
flammebrann
flammedetektor
flammefast materiale
flammefront
flammehemmende materiale
flammehemmende middel
flammehøyde
flammelengde
flammepunkt
flammesikker
flammeskjerm
flammespredning
flammespredningshastighet
flamming
flanke
flatebrenning
fleetmap
flervarsling
fluksmeter
fluktsone
fluktvei
flygebrann
flyktig stoff
flyttbar vannkanon
flyveaske
flyvebrann
forankringspunkt
forbigående flamme
forblandet flamme
forblandet forbrenning
forbrenning
forbrenning med flamme
forbrenningseffekt
forbrenningsfaktor
forbrenningsgass
forbrenningsgrad
forbrenningshastighet
forbrenningsprodukt
forbrenningsrate
forbrenningssone
forbrenningstemperatur
forbrenningsvarme
forbrenningsvarme, brutto
forbrenningsvarme, effektiv
forbrenningsvarme, netto
forbrenningsvarme, praktisk
fordampningshastighet
fordampningsvarme
fordelerrør
fordelingspunkt
forenlige eksplosive varer
forflytningslengde
forflytningstid
forgasse
forhold ved forutsatt bruk
forhøyet sikkerhet "e"
forhåndsfukting
forhåndsorientering
forkulle
forkullet materiale
forkullingsdybde
forkullingsgrense
forkullingshastighet
formfaktor
forpufning
forsager
forsamlingslokale
forskrift
forspenningstid
fortolkningstid
forvarsel
fotoluminiserende
Fouriertransformasjon infrarød spektroskopi (FTIR )
fraksjonell effektiv dose (FED)
fraksjonell effektiv konsentrasjon (FEC)
fravik
fremskutt enhet
frie radikaler
frigjøringsverktøy
friksjon
friksjonsvarme
friskluftutstyr
frivillig brannmann
frontlinje
frostendeanlegg
FRR
FSE
FSH
FSL
full brannutvikling
full duplex
fullsprinkling
fullstendig brannforløp
fullstendig forbrenning
fullt utviklet brann
funksjonsbasert utforming
funksjonskrav
fyllingsgrad
fyringsanlegg
fyringsolje
fyrrom
fyrverkeri
fødeslange
føler
følgemaske
førstegradsforbrenning
førsteinnsats
førsteutrykning

 

Tilbake til forrige side

 

     
  Startsiden  
  Faguttrykk  
  Henvisninger  
  Råd til forfattere  
  Lenker  
  Kontakt oss  
     
  Logg inn  

 

   Utviklet av
 Datamann AS
    ØksfjordAntall besøkende: