Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

tL50
Ta (klassifiseringsbetegnelse)
takstige
taktekning
taktisk avbrenning
taktisk brannetterforskning
taktisk ledelsesniv
taktisk niv - redningstjeneste
taktisk plan
talegruppe
tankbil
tankrom (1)
tankrom (2)
taus alarm
taustige
TBS - Ndnett
teig
teknisk brannetterforskning
teknisk brannsikringstiltak
teknisk kontrollorgan
teknisk sprengning
temperaturanalyse
tenne
tennkilde
tennpunkt
tenntemperatur
tennvernende kledning
termisk barlast
termisk dekomponering
termisk detektor
termisk diffusivitet
termisk isolasjonsevne
termisk lagdeling
termisk nedbrytning
termisk oppdrift
termisk pvirkning
termisk runaway
termisk rmling
termisk sjiktning
termisk skjring
termisk spenning
termisk spryting
termisk strling
termisk treghet
termisk tykt materiale
termisk tynt materiale
termisk ventilering
termofil mikroorganisme
termokamera
termokontakt
TETRA - Ndnett
tettepute
tettsted
thermal runaway
tid til antennelse
tid-temperaturkurve
tilbaketogsignal
tilbaketogsignalgiver
tilfluktssted
tilfrselsslange
tilgjengelig rmningstid
tillatt maksimal-/minimaltemperatur (ts)
tillatt maksimaltrykk (ps)
tilleggsstyrke
tilluftsantennelse
tilluftstenning
tilluftspning
tilsettmateriale
tilsiktet unsket handling
tilsyn
tilsyn, anmerkning
tilsyn, avvik
tiltakshaver
tiltaksklasse - byggesak
tjresot
TMO - Ndnett
todetektoravhengighet
tonevarsler
topografisk styrt brann
toppbrann
toslyfeavhengighet
tosonemodell
total varmefluks
totalbrann
totalvarmefluksmeter
transient flammelengde
transmisjon - Ndnett
transmittans
trapperom - branntrygt
trapperom - lukket
trapperom - rykfritt
trapperom - pent
trapperom Tr 1
trapperom Tr 2
trapperom Tr 3
travelling fire
tredjegradsforbrenning
trippelvarsling
trykkavlastning
trykkavlastningsflate
trykkbeholder
trykkforsterkningspumpe - slangeutlegg
trykkforsterkningspumpe, sprinkleranlegg
trykkholderpumpe, sprinkleranlegg
trykkluftskum
trykkpkjent utstyr
trykksatt stoff
trykkslange
trykkkningspumpe, sprinkleranlegg
tungt antennelig materiale
tungtskum
turbulens
turbulent strmning
tverrgende ventilering
tyfon
typegodkjenning
tmmingstrykk
trrdestillasjon
trrkoking
trt stigerr
TUT
tkelanse
tkespiker
tkespyd
tkestrle
tkestrlerr

 

Tilbake til forrige side