FAGUTTRYKK

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

tL50
Ta (klassifiseringsbetegnelse)
takstige
taktekning
taktisk avbrenning
taktisk brannetterforskning
taktisk ledelsesnivå
taktisk nivå - redningstjeneste
taktisk plan
talegruppe
tankbil
tankrom (1)
tankrom (2)
taus alarm
taustige
TBS - Nødnett
teig
teknisk brannetterforskning
teknisk brannsikringstiltak
teknisk kontrollorgan
teknisk sprengning
temperaturanalyse
tenne
tennkilde
tennpunkt
tenntemperatur
tennvernende kledning
termisk barlast
termisk dekomponering
termisk detektor
termisk diffusivitet
termisk isolasjonsevne
termisk lagdeling
termisk nedbrytning
termisk oppdrift
termisk påvirkning
termisk runaway
termisk rømling
termisk sjiktning
termisk skjæring
termisk spenning
termisk sprøyting
termisk stråling
termisk treghet
termisk tykt materiale
termisk tynt materiale
termisk ventilering
termofil mikroorganisme
termokamera
termokontakt
TETRA - Nødnett
tettepute
tettsted
thermal runaway
tid til antennelse
tid-temperaturkurve
tilbaketogsignal
tilbaketogsignalgiver
tilfluktssted
tilførselsslange
tilgjengelig rømningstid
tillatt maksimal-/minimaltemperatur (ts)
tillatt maksimaltrykk (ps)
tilluftsantennelse
tilluftstenning
tilluftsåpning
tilsettmateriale
tilsiktet uønsket handling
tilsyn
tilsyn, anmerkning
tilsyn, avvik
tiltakshaver
tiltaksklasse - byggesak
tjæresot
TMO - Nødnett
todetektoravhengighet
tonevarsler
topografisk styrt brann
toppbrann
tosløyfeavhengighet
tosonemodell
total varmefluks
totalbrann
totalvarmefluksmeter
transient flammelengde
transmisjon - Nødnett
transmittans
trapperom - branntrygt
trapperom - lukket
trapperom - røykfritt
trapperom - åpent
trapperom Tr 1
trapperom Tr 2
trapperom Tr 3
travelling fire
tredjegradsforbrenning
trippelvarsling
trykkavlastning
trykkavlastningsflate
trykkbeholder
trykkforsterkningspumpe - slangeutlegg
trykkforsterkningspumpe, sprinkleranlegg
trykkholderpumpe, sprinkleranlegg
trykkluftskum
trykkpåkjent utstyr
trykksatt stoff
trykkslange
trykkøkningspumpe, sprinkleranlegg
tungt antennelig materiale
tungtskum
turbulens
turbulent strømning
tverrgående ventilering
tyfon
typegodkjenning
tømmingstrykk
tørrdestillasjon
tørrkoking
tørt stigerør
TØUT
tåkelanse
tåkespiker
tåkespyd
tåkestråle
tåkestrålerør

 

Tilbake til forrige side

 

     
  Startsiden  
  Faguttrykk  
  Henvisninger  
  Råd til forfattere  
  Lenker  
  Kontakt oss  
     
  Logg inn  

 

   Utviklet av
 Datamann AS
    ØksfjordAntall besøkende: