Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

OBBO
objektplan
objektsikring
objektsprinkling
objektsyn
offensiv innsats
offensiv slokking
offentlig brannvesen
oksidasjon
oksidasjonshindrende middel
oksidasjonsmiddel
oksidere
oksiderende fast stoff
oksiderende fast stoff, kategori 1
oksiderende fast stoff, kategori 2
oksiderende fast stoff, kategori 3
oksiderende gass
oksiderende vske
oksiderende vske, kategori 1
oksiderende vske, kategori 2
oksiderende vske, kategori 3
oksygenapparat
oksygenindeks (OI )
oljeabsorberende matte
oljelense
omhyllingsflate
omkommet i brann
omluft
omrdebrann
omrdeklassifisering
omrdesprinkling
on-scene co-ordinator
operasjon - innsatsorganisering
operasjonelt niv - redningstjeneste
operativ ledelse - redningstjeneste
oppblussing
oppstrms
oppsummeringsmte
opptenningslag
opptenningspunkt
oppvarmet brannfarlig flytende stoff
optimal blanding
optimal drpestrrelse
optimal gassblanding
optimal slokkeeffekt
optisk detektor
optisk ryktetthet
organisatorisk brannsikringstiltak
organisk peroksid
orienteringsplan
orienteringsplan - brannvern
orienteringstabl
OSC
OTIF
overbelastningsstrm
overflate
overflateblaff
overflatebrann
overflateredning
overfyllingsvarsel
overfyllingsvern
overgangskopling
overledning
overmetting
overordnet vakt
overrislingsanlegg
overspenning
overspenningsvern
overstrm
overstrmsventil - ventilasjon
overtenning
overtenningskriterier
overtent bygning
overtrykk/beskyttelsesart "p"
overtrykksapparat
overtrykksinnsats
overtrykksslokking
overtrykksutlufting
overtrykksventilasjon
overvket alarmsystem

 

Tilbake til forrige side