Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 mæneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 mæneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12. 2013
Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


FAGUTTRYKK GODKJENT DE SISTE 12 MND.

alarmbehandlingstid
antennelsesflsomhet
brannfast materiale
brannherdig bygningsdel
brannherdig kledning
bybrann
eksplosjon
kvartalsbrann
ledelsessttte
pyrofili
pyroman
pyromani
risikofaktor
risikogruppe
risikoutsatt gruppe
srbar gruppe

SØKERESULTAT

alarmventil (Melding HO-1/90)
alarmventil (Melding HO-1/99)
avtrekksluft (Byggeforskrift 1969)
avtrekksluft (Byggeforskrift 1987)
B (klassifiseringsbetegnelse - NS 3919)

 

Tilbake til forrige side