Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

narkotisk virkning
naturbrann
naturlig ventilasjon
nedre brennbarhetsgrense
nedre eksplosjonsgrense
nedre kritiske dråpestørrelse
nedre støveksplosjonsgrense
nedstrøms
nedtrappingstid
NEI
netto lysåpning
nivådetektor
no play
NOAEL
normalt antennelig materiale
normalutlegg
normativt ledelsesnivå
nærhetsprinsippet - redningstjeneste
nødalarmeringssentral
nødalarmsentral
nødbelysning
nødbryter
nødetat
nødfrekvens
nødlys
nødmeldesentral
nødmelding
nødmeldingsnummer
Nødnett
nødtelefon
nødutgang
nødvendig avtrekksareal
nødvendig rømningstid
nødvendig åpningsareal
nøkkelbryter
nøytralakse
nøytralgass
nøytralplan

 

Tilbake til forrige side