Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

B (klassifiseringsbetegnelse - Euroklasse)
B (klassifiseringsbetegnelse - NS 3919)
B (klassifiseringsbetegnelse - offshore)
Bfl (klassifiseringsbetegnelse)
backdraft
backlayer
badstueeffekt
bakketrekk
baklinje
balanserte slyfer
BAPS
bar ild
barn
barnesikker lighter
basepunkt
baseradio - Ndnett
basestasjon - Ndnett
battenburg
bearbeidingssamtale
begrenset flammebrann
begrensningslinje
beksot
bekymringsmelding
belysningsstyrke
beredskap
beredskapsplan
beredskapsstyrke
beredskapstegning
beregningspunkt (1)
beregningspunkt (2)
berging
bergingsaksjon
bergsprengning
berringsspenning (UT)
beskyttelsesart
beskyttet p stedet
beslutningstid
Betjeningspanel for brannalarm
bisentral
bistandsavtale
bistandsressurs
blaffing
blanksot
BLEVE
blind alarm
blindkorridor
blindlokk
blinker
blow-up
bllys
B-manometer
boligsprinkleranlegg
bonitet
bow-tie model
brann
brann i gras/kratt
brann- og redningsregion
brann- og redningstjeneste
brann- og redningsvesen
brann- og redningsvesenets ansvarsomrde
brann- og rykspjeld
brannaktiveringsrisiko
brannalarm
brannalarmanlegg (1)
brannalarmanlegg (2)
brannalarmsentral
brannalarmtabl
brannareal
brannavsnitt
brannbalkong
brannball
brannbelastning
brannbelte
brannbestandig materiale
brannbil
brannbilde
brannbryter
brannbt
branncelle (Eurokode 1)
branncelle (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, 2002 -)
branndekke
branndepot
branndetektor
branndynamikk
branndr
brannegenskaper
branneksponering
brannenergi
brannfare
brannfarlig aerosolbeholder
brannfarlig aerosolbeholder, kategori 1
brannfarlig aerosolbeholder, kategori 2
brannfarlig fast stoff
brannfarlig fast stoff, kategori 1
brannfarlig fast stoff, kategori 2
brannfarlig gass
brannfarlig gass, kategori 1
brannfarlig gass, kategori 2
brannfarlig stoff
brannfarlig vare
brannfarlig vske
brannfarlig vske klasse A
brannfarlig vske klasse B
brannfarlig vske klasse C
brannfarlig vske, kategori 1
brannfarlig vske, kategori 2
brannfarlig vske, kategori 3
brannfast materiale
brannflanke
brannflate
brannfly
brannforebyggende arbeid
brannforebygger
brannforlp
brannfront
branngass
branngassantennelse
branngasseksplosjon
branngassventilasjon
branngate
branngrop
brannhake
brannhansker
brannheis
brannhemmende middel
brannherdig bygning
brannherdig bygningsdel
brannherdig dr
brannherdig kledning
brannherdig rom
brannhjelm
brannhund
brannhydrant
branninstruks
brannisolasjon
brannisolert kanal
brannkilde
brannklasse
brannklasse - byggverk
brannklasse - skap
brannklasse - slokkemiddel
brannklassifisering
brannklassifisert dr
brannkonsept
brannkonstabel
brannkum
brannkurve for hydrokarbonbrann
brannlidt
brannlomme
brannmann
brannmannsheis
brannmannspanel
brannmannks
brannmelder
brannmelding
brannmotstand (1)
brannmotstand (2)
brannmur
brannobjekt (1)
brannobjekt (2)
brannomrde
brannordning
brannplan
brannprving
brannprving - fullskala
brannprving - mellomskala
brannprving - smskala
brannprving - storskala
brannpkjenning
brannrisiko
brannrom
brannrygg
brannryk
brannsakkyndig
brannscenario
brannseksjon
brannsentral
brannsentralskap
brannsignalanlegg
brannsikkerhet
brannsikkerhetshndtering
brannsikkerhetsstrategi
brannsikring
brannsikringstiltak
brannsimuleringsmodell
brannsimuleringsmodell, fysisk
brannsimuleringsmodell, numerisk
brannsjef
brannskade
brannskadebilde
brannskille
brannskille - petroleumsvirksomhet
brannskillende bygningsdel
brannskillende funksjon
brannslag
brannslange
brannslokkeanlegg
brannslokkesystem
brannslokkeutstyr
brannslokking
brannsluse (1)
brannsluse (2)
brannsluse (3)
brannsmekker
brannspjeld
brannspjeld
brannstasjon
brannsted
brannstiftelse
brannstifter
brannstoffer
brannstorm
brannstrategi
brannstvel
brannsyn
branntegning
brannteknisk prosjektering
brannteknisk prosjektering, analytisk
brannteknisk prosjektering, forenklet
brannteknisk sakkyndig
brannteppe
branntetting
branntid
branntillp
branntomt
branntrygt rom
brannvakt
brannvann
brannvannsforsyning
brannvannskapasitet
brannvarslingsanlegg
brannvegg (1)
brannvegg (2)
brannvekst
brannvekstfase
brannveksttid
brannventil - vannforsyning
brannventil - ventilasjonsanlegg
brannventilasjon
brannvern
brannvernleder
brannvernregion
brannvesen
brannvifte
brannviftemnster
brannks
brannrsak
brennbar
brennbarhet
brennbarhetsgrense
brennbarhetsomrde
brennende biter
brennende drper
brennstoff
brennverdi
brensel
brenselcelle
brenselcellemotor
brenselfattig forbrenning
brenselrik forbrenning
brenselslager
brenselstyrt brann
brenseltank
brifing
BRIS
bruker
bruksareal
bruksenhet (1)
bruksenhet (2)
BS
bulldog
B-vske
bybrann
byggverk
bygningsbrannklasse
bygningsmessig rmningstiltak
brbar pumpe
brbar slangetrommel
breevne
brende hovedsystem
brende konstruksjoner (offshore)

 

Tilbake til forrige side