Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

I (klassifiseringsbetegnelse)
IAEA
IATA
IC50
ICAO
ICCS
identifikasjonsbrikke for rykdykkere
ikke-brennbar
ikke-flambar
IL
IL brann
IL helse
ild
ildfast materiale (1)
ildfast materiale (2)
ildkule
ildsikkert materiale
ildspsetter
ildsted
ildtornado
ILH
IL-KO
IMDG Code
immobil brannbelastning
IMO
implosjon
In1 (klassifiseringsbetegnelse)
In2 (klassifiseringsbetegnelse)
indikasjonspanel
indirekte brannpvirkning
indirekte slokking
individrisiko
indre ganglinje
indre sperring
industribrannvesen
industrivern
industrivernberedskap
industrivernpliktig virksomhet
inert gass
infrard linjedetektor
inhibitor
initialbrann
inkubasjonsperiode
innbrenning
innbrenningshastighet
innbrenningsvifte
innfyrt varmeeffekt
innmark
innretning (petroleumsvirksomhet)
innsats - beredskap
innsatsleder
innsatsleder brann
innsatsleder helse
innsatslederbil
innsatsomrde
innsatsordre
innsatsperson
innsatspersonell
innsatsplan
innsatsstyrke
innsatsstyrke - redningstjeneste
innsatstaktikk
innsatstid
innsatstid (2)
innsatsvei
integritet
intermitterende alarm
intern alarm
internkontroll
interntrapp
ionedetektor
irritant
ISDN
ISO
ISO-kurve
ISSI
ISSI - Ndnett
iverksettelsestid

 

Tilbake til forrige side