FAGUTTRYKK

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

S (klassifiseringsbetegnelse) (1)
S (klassifiseringsbetegnelse) (2)
s1 (klassifiseringsbetegnelse)
s2 (klassifiseringsbetegnelse)
s3 (klassifiseringsbetegnelse)
Sa (klassifiseringsbetegnelse)
SADT
salveplan
sambandsstruktur
samfunnssikkerhet
samlerør
samsvarserklæring
samsvarserklæring for prosjektering
samsvarserklæring for utførelse
samsvarsvurdering
samvirkepartner - redningstjeneste
samvirkeprinsippet - redningstjeneste
sanering
sannsynlighet
SAR
SAR-varsling
SCADA - Nødnett
SDS - Nødnett
seksjoneringsvegg
seksjonert alarm
sektor
sekundær bærende konstruksjon
sekundærfunksjon - alarmanlegg
sekundærskade
sekundært utslippssted
selvaksellererende dekomponeringstemperatur
selvantennelse
selvantennelsestemperatur
selvantennende fast stoff
selvantennende væske
selvberging
selvopphetende
selvopphetende stoff
selvopphetende stoff, kategori 1
selvopphetende stoff, kategori 2
selvoppvarming
selvreaktivt stoff
selvredning
selvslokke
selvslokkende
semiduplex
sentralapparat
sentralvarmeanlegg
serielysbue
sikkerhetsalarm - Nødnett
sikkerhetsdatablad
sikkerhetsforskrift
sikkerhetsfunksjoner (petroleumsvirksomhet)
sikkerhetslys
sikkerhetssele
sikkerhetssone
sikkerhetssystem (petroleumsvirksomhet)
sikkerhetsventil
sikkert sted
sikring - elektrisitet
sikringsbelte
sikringsmann
sikringsslange
sikt
simplex
sintring
sirene
SITRAP
situasjonen under kontroll
situasjonsrapport
skadebegrensende tiltak
skadeforebyggende tiltak
skadested
skadestedsleder
skarp øvelse
skjærebrenner
skjærslokker
skog- og utmarksbrann
skogbestand
skogbrannbil
skogbrannfareindeks
skogbrannindeks
skogbrannklasse
skogbrannreservestyrke
skogbrannskog
skogmark
skorstein
skorsteinsbrann
skorsteinseffekt
skumanlegg
skumapparat
skumbil
skumblander
skumforblander
skumkonsentrat
skumrør
skumslokker
skumtall
skumvæske
skyvestige
slagkraft
slangebil
slangebro
slangekopling
slangetetter
slangetrommel
slangeutlegg
slavedetektor
sliping
slokke
slokkedistrikt
slokkekriterium
slokkelanse
slokkemiddel
slokkepulver
slokkeskum
slokkespiker
slokkespray
slokkespyd
slokkestråle
slokketid
slokkevann
slokkevannsforsyning
slokkevannskapasitet
slukke
sluttmotstand
sløyfebalansering
sløyfebasert alarmanlegg
sløyfediagram
sløyfefeil
sløyfeoversikt
sløyfetest
Sm (klassifiseringsbetegnelse)
smelteenergi
smelteledd
smeltepunkt
SMOGRA
snorkelbil
sone 0 - gassutslipp
sone 1 - gassutslipp
sone 2 - gassutslipp
sonemodell
sort sektor
sot
sotavsetning
sotbrann
sotbrannmotstand
sperrepost
spesifikk brannbelastning
spesifikk brannenergi
spesifikk optisk røyktetthet
spesifikk vannpåføringsrate
spesifikk vanntilførsel
spesifikk varmekapasitet
spesifikk varmeverdi
spillolje
splashdrakt
spontan antennelsestemperatur
spontanantennelse
sporadisk personopphold
spredt stråle
sprengningsplan
sprengstoff
sprinkler
sprinkleranlegg
sprinkleranlegg, alternerende
sprinkleranlegg, fasade
sprinkleranlegg, preaction
sprinkleranlegg, stengeventil
sprinkleranlegg, tørrørsanlegg
sprinkleranlegg, våtrørsanlegg
sprinklerhode
sprinklerhode, extended coverage
sprinklerhodesystem, sikksakk
sprinklerkontrollboks
sprinklerpumpe
sprinklersentral
sprinklerventil
sprutbeskyttelsesdrakt
stabilitet - brann
Stamnett - Nødnett
standard brannmotstand
standard operasjonell rutine (SOR)
standard tid-temperaturkurve
standardbrann
startbrann
startbrannrom
startlinje
stasjonær sugeslange
stasjonær vannkilde
stasjonært slokkeanlegg
statusmelding - Nødnett
steinsprekking
stender
stigebil
stigerør
stigevange
stille alarm
stillegruppe - Nødnett
stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 1
stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 2
stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann, kategori 3
stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 1
stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 2
stoff som utvikler giftig gass i kontakt med vann, kategori 3.
stokkstige
storulykke
strategisk ledelsesnivå
strategisk nivå - redningstjeneste
strategisk plan
strømføringsevne (kontinuerlig)
strømningsvarme
strømstyrt jordfeilvern
strømsvekking
strømøking
strålefører
strålerør
strålerørsmunnstykke
strålerørstrykk
strålevarme
styresone
styrt evakuering
støkiometrisk blanding
støkiometrisk forbrenning
støtvis slokketeknikk
støveksplosjon
støveksplosjonsområde
stående styrke
sublimasjon
sublimeringsvarme
substrat
sugefilter
sugekurv
sugesil
sugeslange - vannlevering
sugeslange - ventilering
svakt antennelig materiale
svart begrensningslinje
sveiseloppe
sveising
svi
synsfaktor
systemrevisjon
særskilt brannobjekt - kategori a
særskilt brannobjekt - kategori b
særskilt brannobjekt - kategori c
særskilt brannobjekt - type a
særskilt brannobjekt - type b
særskilt brannobjekt - type c
særskilt brannobjekt - type d
særskilt brannobjekt - type e
særskilt brannobjekt (1)
særskilt brannobjekt (2)
søksområde
søksteig
sårbar gruppe
sårbarhet

 

Tilbake til forrige side

 

     
  Startsiden  
  Faguttrykk  
  Henvisninger  
  Råd til forfattere  
  Lenker  
  Kontakt oss  
     
  Logg inn  

 

   Utviklet av
 Datamann AS
    ØksfjordAntall besøkende: