Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


FAGUTTRYKK ENDRET DE SISTE 12 MND.

!holdetid
?innsatslag
alarmventil (Melding HO-1/90)
alarmventil (Melding HO-1/99)
avtrekksluft (Byggeforskrift 1987)
B (klassifiseringsbetegnelse - Euroklasse)
B (klassifiseringsbetegnelse - NS 3919)
beredskapsstyrke
brennbart materiale (1)
lettantennelig materiale
pyrofil
risiko

 

Tilbake til forrige side