Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

R (klassifiseringsbetegnelse)
rabitz
rabitzpuss
radioterminal - Ndnett
R-AMK
rask overflatebrann
RDD - sprinkler
reaksjonsfarlig stoff
reaksjonskraft
reaksjonstid
realistisk velse
reantennelse
reasonable worst case
redning
redningsaksjon
redningsalarm - redningstjeneste
redningsbil
redningsdykker
redningsemballasje
redningshendelse
redningsledelsen
redningsline
redningsoppdrag - redningstjeneste
redningstjeneste
redningsks
reell brannalarm
referansescenario, brann
regulerbart strlerr
REI tt
rekondensering
rensing
repeater - Ndnett
reservebelysning
reservelag
reservestyrke
responstid
responstid
responstid - innsats
responstid - ndsentral
restrisiko
resttverrsnitt
restverdiberging
restverdiredning
retenning
retningsskilt
retrettsignal
RIB
RIBR
RID
RIE
riggetid
ringgeometri
risiko
risikoakseptkriterium
risikoanalyse
risikoevaluering
risikofaktor
risikogruppe
risikoklasse - byggteknisk forskrift
risikoklasse - rykventilasjon
risikomatrise
risikoutsatt gruppe
risikovurdering
RITS
RIV
robottelefon
rom for kortvarig opphold
rom for varig opphold
rombrann
ROS-analyse
RSET
rundpumping
rundpumping - ventilering
RVR
ryddefasen
rd sektor
rd sone
rmning
rmningsplan
rmningsrute
rmningssone
rmningstid
rmningstrapp
rmningsvei
rmningsveilys
rroppheng
rrsystem, ensidig - sprinkleranlegg
rrsystem, tosidig - sprinkleranlegg
ryk
ryk-, vann- og kjemikaliedykkerbil
rykavtrekkssystem
rykdetektor
rykdykker
rykdykkerbefal
rykdykkerdepot
rykdykkerlag
rykdykkerleder
rykdykkerline
rykdykkerlogg
rykdykking
rykens spesifikke lysdempingsareal
rykforgiftning
rykgass
rykgassantennelse
rykgassdetektor
rykkanal
rykkontroll
rykkontrollspjeld
ryklekkasje
rykluke
rykmotstand
rykpipe
rykplume
rykproduksjon
rykpunkt (matoljer og matfett)
rykpunkt (petroleumsprodukter)
rykrr
ryksaks
rykseksjon
ryksjikt
rykskjerm
rykspjeld
ryksyle
ryktetthet
rykvarsler (1)
rykvarsler (2)
rykventilasjon
rykvifte

 

Tilbake til forrige side