FAGUTTRYKK

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

R (klassifiseringsbetegnelse)
rabitz
rabitzpuss
radioterminal - Nødnett
R-AMK
rask overflatebrann
RDD - sprinkler
reaksjonsfarlig stoff
reaksjonskraft
reaksjonstid
realistisk øvelse
reantennelse
reasonable worst case
redning
redningsaksjon
redningsalarm - redningstjeneste
redningsbil
redningsdykker
redningsemballasje
redningshendelse
redningsledelsen
redningsline
redningsoppdrag - redningstjeneste
redningstjeneste
redningsøks
reell brannalarm
referansescenario, brann
regulerbart strålerør
REI tt
rekondensering
rensing
repeater - Nødnett
reservebelysning
reservelag
responstid
restrisiko
resttverrsnitt
restverdiberging
restverdiredning
retenning
retningsskilt
retrettsignal
RIB
RIBR
RID
RIE
riggetid
ringgeometri
risiko
risikoakseptkriterium
risikoanalyse
risikoevaluering
risikofaktor
risikogruppe
risikoklasse - byggteknisk forskrift
risikoklasse - røykventilasjon
risikomatrise
risikoutsatt gruppe
risikovurdering
RITS
RIV
robottelefon
rom for kortvarig opphold
rom for varig opphold
rombrann
ROS-analyse
RSET
rundpumping
rundpumping - ventilering
RVR
ryddefasen
rød sektor
rød sone
rømning
rømningsplan
rømningsrute
rømningssone
rømningstid
rømningstrapp
rømningsvei
rømningsveilys
røroppheng
rørsystem, ensidig - sprinkleranlegg
rørsystem, tosidig - sprinkleranlegg
røyk
røyk-, vann- og kjemikaliedykkerbil
røykavtrekkssystem
røykdetektor
røykdykker
røykdykkerbefal
røykdykkerdepot
røykdykkerlag
røykdykkerleder
røykdykkerline
røykdykkerlogg
røykdykking
røykens spesifikke lysdempingsareal
røykforgiftning
røykgass
røykgassantennelse
røykgassdetektor
røykkanal
røykkontroll
røykkontrollspjeld
røyklekkasje
røykluke
røykmotstand
røykpipe
røykplume
røykproduksjon
røykpunkt (matoljer og matfett)
røykpunkt (petroleumsprodukter)
røykrør
røyksaks
røykseksjon
røyksjikt
røykskjerm
røykspjeld
røyksøyle
røyktetthet
røykvarsler (1)
røykvarsler (2)
røykventilasjon
røykvifte

 

Tilbake til forrige side

 

     
  Startsiden  
  Faguttrykk  
  Henvisninger  
  Råd til forfattere  
  Lenker  
  Kontakt oss  
     
  Logg inn  

 

   Utviklet av
 Datamann AS
    ØksfjordAntall besøkende: