Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

A (klassifiseringsbetegnelse - offshore)
A (klassifiseringsbetegnelse)
A1 (klassifiseringsbetegnelse)
A1fl (klassifiseringsbetegnelse)
A2 (klassifiseringsbetegnelse)
A2fl (klassifiseringsbetegnelse)
ABA-anlegg
absolutt fuktighet
absolutt nullpunkt
absorberende materiale
absorpsjon
adiabatisk flammetemperatur
ADN
ADR
adresserbar detektor
adresserbart alarmanlegg
aerosol
aerosolbeholder
AFFF
AGA
aggregattilstand
akselerator
akseptkriterier
aksessnett - Ndnett
aksesstid
aksjon
aksjonsinstruks
aksjonsledelse
aksjonsleder
aksjonsomrde
aksjonsordre
aksjonsplan
aksjonstid
aktiv rykkontroll
aktiveringstid
aktivitetsdetektor
aktivt brannsikringstiltak
aktivt endeledd
akustisk varselsignal
akutt kjemikalieuhell-bil
akuttfase
akutthjelper
alarm
alarmanlegg
alarmbehandlingstid
alarmering
alarmeringssystem
alarmeringstid
alarmeringsutstyr
alarmgiver
alarmhorn
alarmklokke
alarmklokkekurs
alarmknapp
alarmkontakt
alarmkurs
alarmmottaker
alarmmottakersentral
alarmmottakerutstyr
alarmomrde
alarmorgan
alarmoverfringssystem
alarmsender
alarmsentral
alarmsentralapparat
alarmsignal
alarmsikre
alarmsikring
alarmskilt
alarmstasjon
alarmsystem
alarmtabl
alarmtelefon
alarmtrykk
alarmutlser
alarmventil (Melding HO-1/90)
alarmventil (Melding HO-1/99)
alarmventil (NS-EN 12845)
alarmventil, preaction
alarmventil, trr
alarmventil, vt
ALARP
alias - Ndnett
alkoholresistent skumkonsentrat
alternerende anlegg
alvorlig hendelse - redningstjeneste
A-manometer
amplitudedetektor
analog detektor
analyseobjekt - risikoanalyse
andregradsforbrenning
anerkjent norm
angrepslinje
angrepsslange
angrepsstrlerr
angrepstid
angrepstrapp
angrepsvei
ankerpunkt
ankomstmelding
anmerkning
anropsenhet
ansvarlig foretak
ansvarlig kontrollerende (KPR / KUT)
ansvarlig prosjekterende (PRO)
ansvarlig sker (SK)
ansvarlig utfrende (UTF)
ansvarshavende
ansvarsprinsippet - redningstjeneste
antenne
antennelig
antennelighet
antennelighetsgrad
antennelse
antennelsesenergi
antennelsesflsomhet
antennelseskilde
antennelsesmetode
antennelsestemperatur
antennelsestid
antennes
antipanikklys
arbeidsbrakke
arbeidsbygning
arbeidsposisjon
arbeidsslange
arbeidsstrmkopling
arealsikring
ARK
arnested
arnestedsomrde
ASET
aske
assistert rmning
ASTM
ATEX
atmosfretrykk
autentisering - Ndnett
automatisk alarmanlegg
avbrenning
avbrenningsleder
avgass
avgrening
avkjlingsfase
avskalling
avskjrende sprinkling
avslutningstid
avsnitt
avstandsfaktor
avstikker
avstillingsenhet
avtrekksluft (Byggeforskrift 1969)
avtrekksluft (Byggeforskrift 1987)
avvik
A-vske

 

Tilbake til forrige side