FAGUTTRYKK

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:

SØKERESULTAT

A (klassifiseringsbetegnelse - offshore)
A (klassifiseringsbetegnelse)
A1 (klassifiseringsbetegnelse)
A1fl (klassifiseringsbetegnelse)
A2 (klassifiseringsbetegnelse)
A2fl (klassifiseringsbetegnelse)
ABA-anlegg
absolutt fuktighet
absolutt nullpunkt
absorberende materiale
absorpsjon
adiabatisk flammetemperatur
ADN
ADR
adresserbar detektor
adresserbart alarmanlegg
aerosol
aerosolbeholder
AFFF
AGA
aggregattilstand
akselerator
akseptkriterier
aksessnett - Nødnett
aksjon
aksjonsinstruks
aksjonsledelse
aksjonsleder
aksjonsområde
aksjonsordre
aksjonsplan
aktiv røykkontroll
aktiveringstid
aktivitetsdetektor
aktivt brannsikringstiltak
aktivt endeledd
akustisk varselsignal
akutt kjemikalieuhell-bil
akuttfase
akutthjelper
alarm
alarmanlegg
alarmbehandlingstid
alarmering
alarmeringssystem
alarmeringstid
alarmeringsutstyr
alarmgiver
alarmhorn
alarmklokke
alarmklokkekurs
alarmknapp
alarmkontakt
alarmkurs
alarmmottaker
alarmmottakersentral
alarmmottakerutstyr
alarmområde
alarmorgan
alarmoverføringssystem
alarmsender
alarmsentral
alarmsentralapparat
alarmsignal
alarmsikre
alarmsikring
alarmskilt
alarmstasjon
alarmsystem
alarmtablå
alarmtelefon
alarmtrykk
alarmutløser
alarmventil (Melding HO-1/90)
alarmventil (Melding HO-1/99)
alarmventil (NS-EN 12845)
alarmventil, preaction
alarmventil, tørr
alarmventil, våt
ALARP
alias - Nødnett
alkoholresistent skumkonsentrat
alternerende anlegg
alvorlig hendelse - redningstjeneste
A-manometer
amplitudedetektor
analog detektor
analyseobjekt - risikoanalyse
andregradsforbrenning
anerkjent norm
angrepslinje
angrepsslange
angrepsstrålerør
angrepstid
angrepstrapp
angrepsvei
ankerpunkt
ankomstmelding
anmerkning
anropsenhet
ansvarlig foretak
ansvarlig kontrollerende (KPR / KUT)
ansvarlig prosjekterende (PRO)
ansvarlig søker (SØK)
ansvarlig utførende (UTF)
ansvarshavende
ansvarsprinsippet - redningstjeneste
antenne
antennelig
antennelighet
antennelighetsgrad
antennelse
antennelsesenergi
antennelseskilde
antennelsesmetode
antennelsestemperatur
antennelsestid
antennes
antipanikklys
arbeidsbrakke
arbeidsbygning
arbeidsposisjon
arbeidsslange
arbeidsstrømkopling
arealsikring
ARK
arnested
arnestedsområde
ASET
aske
assistert rømning
ASTM
atmosfæretrykk
autentisering - Nødnett
automatisk alarmanlegg
avbrenning
avbrenningsleder
avgass
avgrening
avkjølingsfase
avskalling
avskjærende sprinkling
avsnitt
avstandsfaktor
avstikker
avstillingsenhet
avtrekksluft (Byggeforskrift 1969)
avtrekksluft (Byggeforskrift 1987)
avvik
A-væske

 

Tilbake til forrige side

 

     
  Startsiden  
  Faguttrykk  
  Henvisninger  
  Råd til forfattere  
  Lenker  
  Kontakt oss  
     
  Logg inn  

 

   Utviklet av
 Datamann AS
    ØksfjordAntall besøkende: