Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
teknisk sprengning
 
Annen sprengning enn bergsprengning, slik som sprengning ved smelteverk, seismikksprengning, bruk av sprengstoff ved skjting av linjer eller kutting av trr, undervannssprenging samt demolering av byggverk eller faste installasjoner som ikke kan medfre risiko for liv, helse eller materielle verdier.
Den
Kilde: Forskrift om hndtering av eksplosjonsfarlig stoff (2002-

SØKERESULTAT

teknisk sprengning

 

Tilbake til forrige side