Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
samsvarsvurdering
 
Pvisning av at spesifiserte krav knyttet til et produkt, en prosess, et system, en person eller et organ er oppfylt.
Den
Kilde: NS-EN ISO/IEC 17000:2004 Samsvarsvurdering - terminologi og generelle prinsipper.

SØKERESULTAT

samsvarsvurdering

 

Tilbake til forrige side