Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
lighter
 
Manuelt betjent flammeproduserende innretning, med integrert beholder for flytende eller gassformig brensel, normalt for bruk til tenning av sigaretter, sigarer og piper, og som kan forventes brukt til tenning av papir, veker, lys og lignende, enten den kan pfylles eller ikke.
Den
Kilde: Forskrift om barnesikring av lightere og om forbud mot lightere med forvekslingsfare (2007-

SØKERESULTAT

lighter
lighter med forvekslingsfare

 

Tilbake til forrige side