Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
hogstklasse
 
Klasse som beskriver skogbestandets alder- og utviklingstrinn.
Den
Kommentar:
Det finnes klasser fra snau skogmark til hogstmoden skog.
Kilde: Kollegiet for brannfaglig terminologi

SØKERESULTAT

hogstklasse

 

Tilbake til forrige side