Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
harmonisert standard
 
Europeisk standard som er utarbeidet i overensstemmelse med mandat fra EU-kommisjonen og EFTA, og som er offentliggjort i EF-tidende og i ES-tillegget til disse.
Den
Kommentar:
En harmonisert produktstandard gir opplysninger om byggevarens egenskaper, hvilket kontrollomfang som er ndvendig og informasjon om CE-merking.
Kilde: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) (1976-

SØKERESULTAT

harmonisert standard

 

Tilbake til forrige side