Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
brannklasse
 
Angivelse av klasse i samsvar med et klassifiseringssystem.
Den
Kommentar:
Det finnes ulike klassifiseringssystemer knyttet til skog, byggverk, konstruksjoner, produkter, slokkemiddel etc.
Kilde: Kollegiet for brannfaglig terminologi

SØKERESULTAT

brannklasse
brannklasse - byggverk
brannklasse - skap
brannklasse - slokkemiddel

 

Tilbake til forrige side