Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
brannfarlig gass, kategori 1
 
Gass som ved 20 C og standard trykk p 101,3 kPa:
a) kan antennes i en blanding p 13 % eller mindre med luft;
eller
b) har et eksplosjonsomrde i luft p minst 12 prosentpoeng uavhengig av nedre eksplosjonsgrense, tilsvarende GHS kategori 1.
Den
Kilde: Forskrift om hndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved hndteringen (2009-

SØKERESULTAT

brannfarlig gass, kategori 1

 

Tilbake til forrige side