Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
brannfarlig gass
 
Gass som er brennbar og som har et eksplosjonsomrde i luft ved 20oC og standard trykk p 101,3 kPa.
Den
Kommentar:
For evt. inndeling i kategorier og mer detaljert beskrivelse: Se vedlegg 1 i forskrift om hndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved hndteringen - kriterier for klassifisering.
Kilde: Kollegiet for brannfaglig terminologi

SØKERESULTAT

brannfarlig gass
brannfarlig gass, kategori 1
brannfarlig gass, kategori 2

 

Tilbake til forrige side