Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
branncelle (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, 2002 -)
 
Hel eller avgrenset del av byggverk hvor en brann fritt kan utvikle seg uten spre seg til andre bygninger eller deler av byggverket i lpet av en fastsatt tid.
Den
Kommentar:
Avgrenset del av en bygning hvor en brann i lpet av en fastsatt tid fritt kan utvikle seg uten spre seg til andre deler av bygningen. Kilde: NS 3900:1994. Brannprving - Terminologi. Termer og definisjoner
Kilde: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (2002-

SØKERESULTAT

branncelle (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, 2002 -)

 

Tilbake til forrige side