Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
alarmknapp
 
Enhet for manuell alarmering, f.eks. brannmelder, overfallskontakt.
Den
Kommentar:
Innen f.eks. trygghetsalarm, sykesignal o.l. er gjerne alarmknappen kombinert med akustisk/optisk beroligelsesmarkering.
Kilde: Ordbok for varslings- og alarmteknikk. Rdet for teknisk terminologi. Universitetsforlaget, 1987.

SØKERESULTAT

alarmknapp

 

Tilbake til forrige side