Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
alarmbehandlingstid
 
Tiden det tar fra ndanropet begynner ringe, eller ndmeldingen p annen mte mottas, p ndmeldesentralen til innsatsstyrken er alarmert.
Den
Kilde: Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og ndmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) (2021-

SØKERESULTAT

alarmbehandlingstid

 

Tilbake til forrige side