Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
alarm
 
Signal som informerer om hendelse eller tilstandsendring, f.eks. brann, og som krever yeblikkelig handling.
Den
Kilde: Kollegiet for brannfaglig terminologi

SØKERESULTAT

alarm
alarmanlegg
alarmbehandlingstid
alarmering
alarmeringssystem
alarmeringstid
alarmeringsutstyr
alarmgiver
alarmhorn
alarmklokke
alarmklokkekurs
alarmknapp
alarmkontakt
alarmkurs
alarmmottaker
alarmmottakersentral
alarmmottakerutstyr
alarmomrde
alarmorgan
alarmoverfringssystem
alarmsender
alarmsentral
alarmsentralapparat
alarmsignal
alarmsikre
alarmsikring
alarmskilt
alarmstasjon
alarmsystem
alarmtabl
alarmtelefon
alarmtrykk
alarmutlser
alarmventil (Melding HO-1/90)
alarmventil (Melding HO-1/99)
alarmventil (NS-EN 12845)
alarmventil, preaction
alarmventil, trr
alarmventil, vt

 

Tilbake til forrige side