Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
aksjonsplan
Plan som aksjonsleder utarbeider for en aksjon, som ivaretar overordnete strategiske fringer og som gir rammer, begrensninger og oppgaver for en innsats og dennes relasjon til samfunnet.
Den
Kilde: Akutt forurensning - terminologi, Kystverket www.afterm.no (2010)

SØKERESULTAT

aksjonsplan

 

Tilbake til forrige side