Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

 
 
LOAEL
 
Forkortelse for: lowest observed adverse effect level.
 
Kommentar:
Laveste eksponeringsdose av et kjemikalium der det er statistisk eller biologisk signifikante kninger i frekvens eller alvorlighetsgrad av skadelige effekter observert i den eksponerte populasjonen i forhold til en relevant kontrollgruppe.
Kilde: NS-EN ISO 13943: 2010. Fire safety - Vocabulary

SØKERESULTAT

LOAEL

 

Tilbake til forrige side