Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
ADR
 
Forkortelse for: Accord Europen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route.
Den
Kommentar:
Fransk for: den europeiske avtalen om internasjonal veitransport av farlig gods. Inngtt i Geneve den 30. september 1957.
Kilde: Forskrift om landtransport av farlig gods (2009-

SØKERESULTAT

ADR
adresserbar detektor
adresserbart alarmanlegg

 

Tilbake til forrige side