Kollegiet for brannfaglig terminologi

Faguttrykk på nett

Historikk
KBT ble etablert i 1995, med mål å skape en enhetlig språkbruk innen brannfaget. Siden da har mer enn 3000 ord og uttrykk blitt gjennomgått, og nesten 1900 er lagt inn i KBT-basen med definisjon eller beskrivelse. Per 1.1.2019 ble driften av databasen overdratt til Stiftelsen Norsk Brannvernforening.

Kollegiets formål
KBT som sitt primære formål å samle og systematisere aktuelle faguttrykk med definisjoner eller forklaring, tilknyttet brannfaget og presentere disse på en oversiktlig og lettfattelig måte. Vi arbeider for et enhetlig fagspråk og ønsker å ta del i utviklingen av dette. Forfattere, myndigheter og andre interesserte oppfordres til å bruke ordlisten aktivt. Vi ber også om innspill og kommentarer som du kan sende på denne e-postadressen: kbt(a)brannvernforeningen.no

Oppbygging av ordlisten
Faguttrykk og deres definisjoner kan forekomme i svært mange forskjellige publikasjoner. Ulike definisjoner av samme begrep er derfor ikke uvanlig. Der KBT har vært nødt til å velge, har det valgt definisjonen fra referanser til følgende prioriterte rekkefølge: Lov, forskrift, veiledning til forskrift, standarder og private regelverk, og andre typer publikasjoner.

I en del tilfeller inneholder innsamlede definisjoner brannfaglige feil, feil stavemåte eller uheldig språkføring. I slike tilfeller har vi korrigert definisjonen, og latt henvisningen stå.

En samling av ulike definisjoner for samme begrep kan inneholde mye av de samme faglige poengene, men er for hvert begrep ulikt formulert. I slike tilfeller har KBT laget sin egen definisjon med henvisning til KBT.

Begrensinger
Brannfaget er stort og komplisert. KBT har foreløpig forsøkt å konsentrere seg om de begrepene som ligger brannfaget nærmest. Vanlige begreper innenfor fysikk, kjemi, elektrofag osv. finner du ikke her. Der henviser vi til ordbøker for de enkelte fagene.