Kollegiet for brannfaglig terminlogi

Faguttrykk

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
brannordning
 
Beskrivelse av hvordan kommunen skal sikre at brannvesenet og feiervesenet er bemannet, organisert og utstyrt p en slik mte at de oppgaver som flger av loven til enhver tid kan gjennomfres i kommunen p en tilfredsstillende mte, og i samsvar med forskrifter fastsatt av departementet.
Den
Kommentar:
Brannordningen skal inneholde all ndvendig dokumentasjon, og vedtas av kommunestyret. Den vedtatte brannordning skal forelegges Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern som kan gi plegg om endringer som finnes pkrevd i ordningen.
Kilde: Lov om brannvern m.v. (1987-2002)

SØKERESULTAT

brannordning

 

Tilbake til forrige side