FAGUTTRYKK

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
brann
 
Uønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelse ledsaget av røyk, flamme eller gløding.
Den
Kilde: NS 3900:1994. Brannprøving - Terminologi. Termer og definisjoner

SØKERESULTAT

brann
brann i gras/kratt
brann- og redningsregion
brann- og redningstjeneste
brann- og redningsvesenets ansvarsområde
brann- og røykspjeld
brannaktiveringsrisiko
brannalarm
brannalarmanlegg (1)
brannalarmanlegg (2)
brannalarmsentral
brannalarmtablå
brannareal
brannavsnitt
brannbalkong
brannball
brannbelastning
brannbelte
brannbestandig materiale
brannbil
brannbilde
brannbryter
brannbåt
branncelle (Eurokode 1)
branncelle (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, 2002 -)
branndekke
branndepot
branndetektor
branndynamikk
branndør
brannegenskaper
branneksponering
brannenergi
brannfare
brannfarlig aerosolbeholder
brannfarlig aerosolbeholder, kategori 1
brannfarlig aerosolbeholder, kategori 2
brannfarlig fast stoff
brannfarlig fast stoff, kategori 1
brannfarlig fast stoff, kategori 2
brannfarlig gass
brannfarlig gass, kategori 1
brannfarlig gass, kategori 2
brannfarlig stoff
brannfarlig vare
brannfarlig væske
brannfarlig væske klasse A
brannfarlig væske klasse B
brannfarlig væske klasse C
brannfarlig væske, kategori 1
brannfarlig væske, kategori 2
brannfarlig væske, kategori 3
brannfast materiale
brannflanke
brannflate
brannfløy
brannforebyggende arbeid
brannforløp
brannfront
branngass
branngassantennelse
branngasseksplosjon
branngassventilasjon
branngate
branngrop
brannhake
brannhansker
brannheis
brannhemmende middel
brannherdig bygning
brannherdig bygningsdel
brannherdig dør
brannherdig kledning
brannherdig rom
brannhjelm
brannhund
brannhydrant
branninstruks
brannisolasjon
brannisolert kanal
brannkilde
brannklasse
brannklasse - byggverk
brannklasse - skap
brannklasse - slokkemiddel
brannklassifisering
brannklassifisert dør
brannkonsept
brannkonstabel
brannkum
brannkurve for hydrokarbonbrann
brannlidt
brannlomme
brannmann
brannmannsheis
brannmannspanel
brannmannøks
brannmelder
brannmelding
brannmotstand (1)
brannmotstand (2)
brannmur
brannobjekt (1)
brannobjekt (2)
brannområde
brannordning
brannplan
brannprøving
brannprøving - fullskala
brannprøving - mellomskala
brannprøving - småskala
brannprøving - storskala
brannpåkjenning
brannrisiko
brannrom
brannrygg
brannrøyk
brannsakkyndig
brannscenario
brannseksjon
brannsentral
brannsentralskap
brannsignalanlegg
brannsikkerhet
brannsikkerhetshåndtering
brannsikkerhetsstrategi
brannsikring
brannsikringstiltak
brannsimuleringsmodell
brannsimuleringsmodell, fysisk
brannsimuleringsmodell, numerisk
brannsjef
brannskade
brannskadebilde
brannskille
brannskille - petroleumsvirksomhet
brannskillende bygningsdel
brannskillende funksjon
brannslag
brannslange
brannslokkeanlegg
brannslokkesystem
brannslokkeutstyr
brannslokking
brannsluse (1)
brannsluse (2)
brannsluse (3)
brannsmekker
brannspjeld
brannspjeld
brannstasjon
brannsted
brannstiftelse
brannstifter
brannstoffer
brannstorm
brannstrategi
brannstøvel
brannsyn
branntegning
brannteknisk prosjektering
brannteknisk prosjektering, analytisk
brannteknisk prosjektering, forenklet
brannteknisk sakkyndig
brannteppe
branntetting
branntid
branntilløp
branntomt
branntrygt rom
brannvakt
brannvann
brannvannsforsyning
brannvannskapasitet
brannvarslingsanlegg
brannvegg (1)
brannvegg (2)
brannvekst
brannvekstfase
brannveksttid
brannventil - vannforsyning
brannventil - ventilasjonsanlegg
brannventilasjon
brannvern
brannvernleder
brannvernregion
brannvifte
brannviftemønster
brannøks
brannårsak

 

Tilbake til forrige side

 

     
  Startsiden  
  Faguttrykk  
  Henvisninger  
  Råd til forfattere  
  Lenker  
  Kontakt oss  
     
  Logg inn  

 

   Utviklet av
 Datamann AS
    ØksfjordAntall besøkende: