FAGUTTRYKK

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

Et
 
NOAEL
 
Forkortelse for: no observed adverse effect level. Den eksponeringsdosen av et kjemikalium der det ikke er noen statistisk eller biologisk signifikante økninger i frekvens eller alvorlighetsgrad av skadelige effekter observert i den eksponerte populasjonen i forhold til en relevant kontrollgruppe.
Det
Kommentar:
Engelsk for: nivå for ingen observerte skadelige effekter. Effekter kan opptre ved denne eksponeringsdosen, men de er ikke ansett som skadelige.
Kilde: NS-EN ISO 13943: 2010. Fire safety - Vocabulary

SØKERESULTAT

NOAEL

 

Tilbake til forrige side

 

     
  Startsiden  
  Faguttrykk  
  Henvisninger  
  Råd til forfattere  
  Lenker  
  Kontakt oss  
     
  Logg inn  

 

   Utviklet av
 Datamann AS
    ØksfjordAntall besøkende: