FAGUTTRYKK

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
taktisk avbrenning
 
Planlagt og organisert avbrenning av vegetasjon under pågående skog- eller utmarksbrann.
Den
Kommentar:
Hensikten er å hindre eller forsinke brannspredning i forbindelse med pågående skog- eller utmarksbrann. Tiltaket skal inngå som del av innsatsplanen.
Kilde: Kollegiet for brannfaglig terminologi


FAGUTTRYKK GODKJENT DE SISTE 12 MND.

ankerpunkt
antennelseskilde
avbrenningsleder
baklinje
beredskapsstyrke
brann- og redningsvesenets ansvarsområde
brannkilde
brannvakt
brannvann
brannårsak
evakueringsvei
flanke
flervarsling
frontlinje
innsatsstyrke
kontrollag
opptenningslag
opptenningspunkt
prøvebrenning
reservelag
sikkerhetsdatablad
sikkerhetssone
skogbrannklasse
slokkevann
startlinje
svart begrensningslinje
taktisk avbrenning
utløpskoeffisient
utrykningstid (2)
vaktberedskap

SØKERESULTAT

alarmventil (HO-1/99)

SØKERESULTAT

taktisk avbrenning

 

Tilbake til forrige side

 

     
  Startsiden  
  Faguttrykk  
  Henvisninger  
  Råd til forfattere  
  Lenker  
  Kontakt oss  
     
  Logg inn  

 

   Utviklet av
 Datamann AS
    ØksfjordAntall besøkende: