FAGUTTRYKK

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

Et
 
likhetsprinsippet - redningstjeneste 2
 
Prinsippet om at innsats organiseres og gjennomføres så likt som mulig ved alle redningstilfeller.
Det
Kommentar:
Forklaringen hentet fra "Håndbok for redningstjenesten. Systembeskrivelse-prinsipper-verdier. Nivå 1. Hovedredningssentralen 2018.": Innsats bør gjennomføres så likt som mulig enten det er en vanlig dagligdags redningshendelse eller en stor ulykke.
Kilde: Kollegiet for brannfaglig terminologi


FAGUTTRYKK GODKJENT DE SISTE 12 MND.

alvorlig hendelse - redningstjeneste
angrepstid
ankomstmelding
backlayer
bekymringsmelding
bow-tie model
cold sone
dryppekanne
DTG
EP
EVAK
evakueringsakse
evakueringslinje
evakueringspunkt
evakuertsenter
fagleder industrivern
FIG (P)
fluktsone
flyveaske
FRR
grønn sektor
grønn sone
gul sone
hot sone
HRS
hvit sektor
IL
IL brann
IL helse
ildtornado
ILH
IL-KO
industrivernberedskap
innsatsstyrke - redningstjeneste
katastrofe - redningstjeneste
klargjøringstid
krise - redningstjeneste
Kriserådet
Krisestøtteenheten
KSE
liaison
likhetsprinsippet - redningstjeneste 1
likhetsprinsippet - redningstjeneste 2
lokal redningssentral
LRS
løssot
MFE
MLH
mobilisering
motbrann
motstrømningssjikt
MRE
naturbrann
nødmeldesentral
on-scene co-ordinator
operasjonelt nivå - redningstjeneste
operativ ledelse - redningstjeneste
OSC
PBS
plankart - redningstjeneste
primæransvar - redningstjeneste
redning
redningsaksjon
redningsalarm - redningstjeneste
redningshendelse
redningsoppdrag - redningstjeneste
responstid
riggetid
rød sektor
rød sone
samvirkepartner - redningstjeneste
SAR
SAR-varsling
SITRAP
skadebegrensende tiltak
skadeforebyggende tiltak
skog- og utmarksbrann
sløyfediagram
sort sektor
sperrepost
Stamnett - Nødnett
strategisk nivå - redningstjeneste
søksområde
søksteig
taktisk nivå - redningstjeneste
topografisk styrt brann
trippelvarsling
TØUT
vernebrenning
vindstyrt brann
vindusmelding
warm sone

SØKERESULTAT

likhetsprinsippet - redningstjeneste 2

 

Tilbake til forrige side

 

     
  Startsiden  
  Faguttrykk  
  Henvisninger  
  Råd til forfattere  
  Lenker  
  Kontakt oss  
     
  Logg inn  

 

   Utviklet av
 Datamann AS
    ØksfjordAntall besøkende: