FAGUTTRYKK

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
alvorlig hendelse - redningstjeneste
 
Hendelse der det kan være et høyt antall skadde, en kompleks evakueringssituasjon eller en hendelse som vil kreve bistand utenfor egne ressurser på vakt i området.
Den
Kommentar:
Hendelsesnivå 2 i redningstjenesten.
Kilde: Håndbok for redningstjenesten. Systembeskrivelse-prinsipper-verdier". Nivå 1. Hovedredningssentralen 2018.


FAGUTTRYKK GODKJENT DE SISTE 12 MND.

backlayer
bow-tie model
dryppekanne
eksplosjonsfarlig område (2)
fluktsone
flyveaske
grønn sektor
hvit sektor
likhetsprinsippet - redningstjeneste 1
likhetsprinsippet - redningstjeneste 2
løssot
mobilisering
motbrann
motstrømningssjikt
on-scene co-ordinator
OSC
overrislingsanlegg
PBS
plankart - redningstjeneste
primæransvar - redningstjeneste
R-AMK
responstid
rød sektor
røykdykkerlogg
samvirkepartner - redningstjeneste
skadebegrensende tiltak
skadeforebyggende tiltak
sløyfediagram
sort sektor
sperrepost
Stamnett - Nødnett
søksområde
søksteig
termisk barlast
topografisk styrt brann
vernebrenning
vindstyrt brann

SØKERESULTAT

alvorlig hendelse - redningstjeneste

 

Tilbake til forrige side

 

     
  Startsiden  
  Faguttrykk  
  Henvisninger  
  Råd til forfattere  
  Lenker  
  Kontakt oss  
     
  Logg inn  

 

   Utviklet av
 Datamann AS
    ØksfjordAntall besøkende: