FAGUTTRYKK

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

 
 
?traveling fire
 
 
Kommentar:
Trenger et norsk uttrykk for dette
Kilde: Kollegiet for brannfaglig terminologi


FAGUTTRYKK GODKJENT DE SISTE 12 MND.

!!innsatstid
?traveling fire
alvorlig hendelse - redningstjeneste
angrepstid
ankomstmelding
bekymringsmelding
brannstrategi
cold sone
dagkasernert vakt
DTG
dykkerbil
egensikker
EP
EVAK
evakueringsakse
evakueringslinje
evakueringspunkt
evakuertsenter
fagleder industrivern
FIG (P)
frigjøringsverktøy
FRR
grønn sone
gul sone
hot sone
HRS
høyeste arbeidstrykk
IL
IL brann
IL helse
ildtornado
ILH
IL-KO
industrivernberedskap
industrivernpliktig virksomhet
innsatsperson
innsatspersonell
innsatsstyrke - redningstjeneste
kaskadeeffekt
katastrofe - redningstjeneste
klargjøringstid
krise - redningstjeneste
Kriserådet
Krisestøtteenheten
KSE
liaison
lokal redningssentral
LRS
medisinsk leder helse
MFE
MLH
MRE
naturbrann
nødalarmeringssentral
nødmeldesentral
operasjonelt nivå - redningstjeneste
operativ ledelse - redningstjeneste
overflateredning
redning
redningsaksjon
redningsalarm - redningstjeneste
redningsdykker
redningshendelse
redningsoppdrag - redningstjeneste
restrisiko
riggetid
rød sone
SAR
SAR-varsling
SITRAP
skog- og utmarksbrann
skogbrannreservestyrke
skumslokker
slagkraft
strategisk nivå - redningstjeneste
stående styrke
taktisk nivå - redningstjeneste
trippelvarsling
trykkforsterkningspumpe - slangeutlegg
tverrgående ventilering
TØUT
urban tauredning
USAR
utlufting
vaktlag
vindusmelding
warm sone

SØKERESULTAT

?traveling fire

 

Tilbake til forrige side

 

     
  Startsiden  
  Faguttrykk  
  Henvisninger  
  Råd til forfattere  
  Lenker  
  Kontakt oss  
     
  Logg inn  

 

   Utviklet av
 Datamann AS
    ØksfjordAntall besøkende: