FAGUTTRYKK

Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst.
 


* Se alle faguttrykk som er godkjent de siste 12 måneder.
* Se alle faguttrykk som er endret de siste 12 måneder.


Her finner du årganger som PDF-fil pr 31.12.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Søk i fritekst
Hele eller deler av ordet:


VIS FAGUTTRYKK

En
 
responstid
 
Tiden det tar fra nødanropet begynner å ringe, eller nødmeldingen på annen måte mottas, på nødmeldesentralen til innsatsstyrken er på hendelsesstedet.
Den
Kommentar:
Nøyaktig forståelse av når responstiden starter kan variere fra etat til etat.
Kilde: Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) (2021-


FAGUTTRYKK ENDRET DE SISTE 12 MND.

!? pyromani
alarmventil (NS-EN 12845)
branncelle (Eurokode 1)
branncelle (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, 2002 -)
brannherdig bygning
brannherdig dør
brannherdig rom
branntrygt rom
brannårsak
hjemmevakt (henvisningen?)
innsatstid
responstid
slokkevann
spontanantennelse
tettsted
utrykningstid (1)
virkningsgrad - luker

SØKERESULTAT

responstid

 

Tilbake til forrige side

 

     
  Startsiden  
  Faguttrykk  
  Henvisninger  
  Råd til forfattere  
  Lenker  
  Kontakt oss  
     
  Logg inn  

 

   Utviklet av
 Datamann AS
    ØksfjordAntall besøkende: